Заочное отделение

                                        

                                                 

 3 курс 2015/2016  уч.год

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Выполнение контрольных работ

Группа

ФИО

К/р №1

К/р №2

1 группа1.Алешанова Н.А.
2.Груздева К.В.-ст.
3.Игушева И.И
4.Кадовба Л.А.
5. Коломыс Е.М.
6.Красионов А.Д.
7.Логина Н.Г.
8.Максимова Ю.В.
9.Межидова А.А.
10.Мельникова Л.А.
11.Мелякина Е.С.
12.Моров П.В.
13.Новикова П.А.
14.Покотило А.А.
15.Рудакова Е.И.
16.Рязанова А.И.
17.Самохвалова С.С.
18.Сметанина В.В.
19.Тарабукина Н.И.
20.Шамбер В.А.
21.Шелманова В.А.
 1.
2.зачет
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.зачет
11.зачет
12.зачет
13.
14.
15.
16.
17.зачет
18.
19.
20.зачет
21.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

2 Группа


1.Абрамова Ю.Н.
2.Алексеева М.Г.
3.Бандурина А.С.
4.Бегиева М.А.
5.Большакова Ю.М.
6.Брухальская Ю.И.
7.Будкевич Н.М.
8.Горячкин К.М.
9.Гукова Л.А.
10.Данилова А.А.
11.Жукова К.А.
12.Жумабаева Н.Ш.
13.Зайцева В.В.
14.Зенченко Т.А.
15.Исламова Р.Р.
16.Коваль А.А.-СТ.
17.Мартынов М.О.
18.Мурадова А.С.
19.Петрова Н.Ю.
20.Сидорович А.П.
21.Стеклянникова О.С.
22.Шатрукова Е.А.
23.Якупова С.И.
1.
2.
3.зачет
4.незачет
5.
6.зачет
7.незачет
8.
9.
10
11.незачет
12.зачет
13.
14.
15.
16.зачет
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

1.
2.
3.
4.незачет
5.
6.
7.незачет
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

3 Группа1.Анисимова В.Д.
2.Арон М.Р.
3.Баязитова Я.С.
4.Буянкина М.Ю.(Потапкина )
5.Господинко С.Ю.
6.Гутенко А.А.
7.Дайтиева Л.С.-СТ.
8.Дайтиева Ю.С.
9.Киселева О.А.
10.Коновалова А.Н.
11.Кузнецова М.В.
12.Кузнецова Н.И.
13.Малькова Ю.М.
14.Митрофанова В.Н.
15.Молчанова Ю.А.
16.Мосина Е.П.
17.Николаева Л.И.
18.Кислякова А.В.
19.Пылаева О.Е.
20.Сеничева Ю.В.
21.Симоненкова Ю.В.
22.Слинько Е.А.
23.Ушмугина С.А.
24.Филинова Н.А
25.Чудайкина С.В.
26.Шишова К.М.
1.зачет
2.зачет
3.
4.зачет
5.зачет
6.
7.незачет/зачет
8.незачет
9.
10.зачет
11.зачет
12.
13.незачет
14.
15.зачет
16.зачет
17.
18.
19.зачет
20.
21.зачет
22.незачет
23.
24.зачет
25.
26.зачет


1.
2.зачет
3.
4.незачет
5.зачет
6.
7.зачет
8.незачет
9.
10.
11.незачет
12.
13.незачет
14.
15.
16.зачет
17.
18.
19.
20.
21.зачет
22.незачет
23.
24.зачет
25незачет
26.зачет

 
 

Рефераты по Биохимии с основн.молекул.биологии:
Слинько Е.А. - зачет
Филинова Н.А.-зачет 
 
 

Рефераты по паразитологии
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ

БИОХИМИЯ С ОСНОВАМИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИЕЙ


Группа

ФИО

Хабибова А.Д.

Пугачева А.И.

Ткаченко. А.В.

Гутенко А.А.

Турченко А.А.

Арбузов В.В.

ЗАЧЕТ

зачет

зачет

зачет

зачет

зачет

зачет